Szczegóły edytorskie dla autorów

Szczegóły edytorskie dla autorów prac

Streszczenie ma zawierać:

Tytuł
Imię i Nazwisko autora
Rok studiów, Wydział i nazwę Uczelni
dane kontaktowe autora (nr telefonu oraz mail) arcia Sympozjum

Streszczenie powinno zawierać, w przypadku prac badawczych:

Wstęp
Założenia i cele pracy
Materiał i metody
Wyniki
Dyskusja
Wnioski

W przypadku prac poglądowych układ jest dowolny, ale w obu przypadka musi stanowić streszczenie wystąpienia. Maksymalny rozmiar streszczenia to 2000 znaków wraz ze spacjami oraz całość musi zmieścić się na jednej stronie formatu A4. Zaleca się napisanie pracy z użyciem czcionki Times New Roman. Zalecana wielkość czcionki – 12 i odstęp między wierszami – 1,5. Streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków. Streszczenie musi zawierać wyniki i wnioski z pracy według ogólnie przyjętego schematu. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca. Wszelkie niezgodności z powyższymi zaleceniami dyskwalifikują pracę. Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do Sesji i formie doniesienia zostanie przesłana na adres e-mail pierwszego autora pracy podany w formularzu rejestracyjnym.

Zgłoszenia pracy należy w następujący sposób:

Prosimy o przesłanie w załączniku Pracy w formie PDF na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wraz z niniejszą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Laboratoryjnej ,,Diagnostyczne Zagłębie Nauki” w Sosnowcu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Formularz zgłoszeniowy!

Poniżej znajduje się link do formularza zgloszeniowego na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Laboratoryjnej "Diagnostyczne Zagłębie Nauki" w Sosnowcu!
Koszt:
uczestnicy bierni - 15zł
uczestnicy czynni - 25zł
Prosimy o przelew odpowiedniej kwoty na konto:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
40 1050 1214 1000 0007 0000 9103
Nazwa i adres odbiorcy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
Z dopiskiem „Diagnostyczne Zagłębie Nauki”, dodatkowo w tytule prosimy podać: imię nazwisko, charakter uczestnictwa (czynny, bierny) oraz nazwę uczelni.

Ostateczny termin zgłaszania prac upływa: 22.11.2015 dla uczestników czynnych i biernych


Poniżej znajduje się formularze: osobno dla uczestników czynnych i biernych. Zapraszamy do zapisywania się!
Formularz dla uczestników czynnych:
Formularz dla uczestników biernych:

Uwaga!!!

Ceremonia otwarcia Sympozjum

Uprzejmie informujemy, iż dnia pierwszego tj. 14 października, Ceremonia otwarcia Sympozjum Naukowego rozpocznie się o godzinie 11:00. Rejestracja uczestników już od godziny 09:00!

Rejestracja

Poniżej znajduje się link do formularza zgloszeniowego na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Laboratoryjnej "Diagnostyczne Zagłębie Nauki" w Sosnowcu!
Koszt:
uczestnicy bierni - 15zł
uczestnicy czynni - 25zł
Prosimy o przelew odpowiedniej kwoty na konto:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
40 1050 1214 1000 0007 0000 9103
Nazwa i adres odbiorcy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
Z dopiskiem „Diagnostyczne Zagłębie Nauki”, dodatkowo w tytule prosimy podać: imię nazwisko, charakter uczestnictwa (czynny, bierny) oraz nazwę uczelni.

Ostateczny termin zgłaszania prac upływa: 22.11.2015 dla uczestników czynnych i biernych


Poniżej znajduje się formularze: osobno dla uczestników czynnych i biernych. Zapraszamy do zapisywania się!
Formularz dla uczestników czynnych:
Formularz dla uczestników biernych: