Szczegóły edytorskie dla autorów

Magdalena Mosion. Opublikowano w Konferencja

Szczegóły edytorskie dla autorów prac

Streszczenie ma zawierać:

Tytuł
Imię i Nazwisko autora
Rok studiów, Wydział i nazwę Uczelni
dane kontaktowe autora (nr telefonu oraz mail) arcia Sympozjum

Streszczenie powinno zawierać, w przypadku prac badawczych:

Wstęp
Założenia i cele pracy
Materiał i metody
Wyniki
Dyskusja
Wnioski

W przypadku prac poglądowych układ jest dowolny, ale w obu przypadka musi stanowić streszczenie wystąpienia. Maksymalny rozmiar streszczenia to 2000 znaków wraz ze spacjami oraz całość musi zmieścić się na jednej stronie formatu A4. Zaleca się napisanie pracy z użyciem czcionki Times New Roman. Zalecana wielkość czcionki – 12 i odstęp między wierszami – 1,5. Streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków. Streszczenie musi zawierać wyniki i wnioski z pracy według ogólnie przyjętego schematu. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca. Wszelkie niezgodności z powyższymi zaleceniami dyskwalifikują pracę. Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do Sesji i formie doniesienia zostanie przesłana na adres e-mail pierwszego autora pracy podany w formularzu rejestracyjnym.

Zgłoszenia pracy należy w następujący sposób:

Prosimy o przesłanie w załączniku Pracy w formie PDF na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wraz z niniejszą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Laboratoryjnej ,,Diagnostyczne Zagłębie Nauki” w Sosnowcu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.