Wybory

Członkowie SML!!!

Nadszedł czas zmian…
Prawie rok działalności Zarządu upłynął jak jeden dzień i teraz stajemy przed wyborem nowego Zarządu!
To zadanie dla Was, to Wy macie głos, w związku z czym chcemy zaprosić Was do stawienia się podczas Walnego Zgromadzenia Członków Śląskiej Medyny Laboratoryjnej.
Celem spotkania będzie podsumowanie dotychczasowej działalności Śląskiej Medycyny Laboratoryjnej i wybór nowych władz- osób, które będą przez najbliższy rok Waszymi reprezentantami w dialogu z Władzami Dziekańskimi, Nauczycielami i innymi organami/instytucjami ważnymi punktu widzenia diagnostyki/medycyny laboratoryjnej.

Zapraszamy studentów wszystkich lat analityki medycznej do sali wykładowej nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 4, w czwartek 07.11.2013 r. o godzinie 11:00.

Pamiętajcie, że prawo głosu ma każdy zapisany do SML student kierunku analityka medyczna naszego Wydziału. Podczas Walnego Zgromadzenia będzie możliwość wypełnienia deklaracji członkowskiej (dla studentów I roku i tych, którzy do tej pory tego nie zrobili) i tym samym stania się pełnoprawnym członkiem Organizacji.

Mając na uwadze fakt, że nie wszyscy tego dnia mogą być obecni na zebraniu, co wynika z planu zajęć, bardzo prosimy każdego przedstawiciela Rady Studenckiej o wyłonienie ze swojego roku kandydatów, którzy są chętni aby wejść w skład nowej Rady Studenckiej, a także kandydatów do pełnienia funkcji w Prezydium Zarządu- Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

Liczymy na Was,
Zarząd SML

[Przesłano przez: Administrator]