Konkurs Studenckich Prac Naukowych - wyniki

Wszystkie przedstawione prace cechowały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym.

W kategorii doniesień ustnych zwyciężyli:

  • I miejsce za pracę pt.: „Ustalenie poziomów ekspresji genu ABCB1 w bioptatach błony śluzowej pochodzących od pacjentów z chorobą wrzodową żołądka”, którą przedstawił Pan Adrian Krygier reprezentujący Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  • II miejsce za pracę pt.: „Ocena polimorfizmów genu ABCB1 (MDR1) kodującego białko oporności wielolekowej P-gp u osób chorych na depresję”, którą przedstawił Pan Jakub Rutkowski reprezentujący Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  • III miejsce za pracę pt.: „Ocena ilościowa wybranych endogennych ligandów receptorów TLR (DAMP), obecnych w wysiękach opłucnowych w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuc”, którą przedstawiła Pani Małgorzata Łagiedo reprezentująca Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
  • Wyróżnienie za pracę pt.: „Badanie efektów cytostatycznych/cytotoksycznych działania kompleksów nowych pochodnych kumaryny z miedzią (II)”, którą wygłosiła Pani Agnieszka Czajkowska reprezentująca Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W kategorii doniesień plakatowych zwyciężyli:

  • I miejsce za pracę pt.: „Porównanie odpowiedzi systemowej pro- i przeciw- zapalnej u chorych z niewydolnością serca o podłożu rozstrzeniowym a niedokrwiennym”, którą wygłosił Pan Marek Andryszczyk reprezentujący Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.
  • Wyróżnienie za pracę pt.: „Wpływ resweratrolu na inwazyjność komórek glejaka wielopostaciowego linii T98G z wyciszonym genem PI3KCA”, którą wygłosiła Pani Marta Pacholewicz reprezentująca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
  • Wyróżnienie za pracę pt.: „Genetyczne uwarunkowania uzależnienia od tytoniu”, którą wygłosiła Pani Aleksandra Bartoń reprezentująca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Konkursu!

[Przesłano przez: Administrator]