Expo Silesia

W dniu 24 października br. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej EXPO SILESIA w Sosnowcu odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, PTDLna którym Pani dr Mirosława Nowacka wygłosi wykład na temat nowych możliwości wykorzystania troponin w diagnostyce kardiologicznej.

Niniejszym serdecznie zapraszamy na w/w zebranie studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM. Uczestnicy zebrania będą mieli także możliwość bezpłatnego wstępu na odbywające się tego dnia w Expo Silesia targi ExpoLab objęte honorowym patronatem Oddziału PTDL w Katowicach. Swoją obecnością zaszczyci nas Pani Prezes KRDL Elżbieta Puacz. Liczymy na Wasz udział!

[Przesłano przez: Administrator]