Rejestracja

Poniżej znajduje się link do formularza zgloszeniowego na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Laboratoryjnej "Diagnostyczne Zagłębie Nauki" w Sosnowcu!
Koszt:
uczestnicy bierni - 15zł
uczestnicy czynni - 25zł
Prosimy o przelew odpowiedniej kwoty na konto:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
40 1050 1214 1000 0007 0000 9103
Nazwa i adres odbiorcy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
Z dopiskiem „Diagnostyczne Zagłębie Nauki”, dodatkowo w tytule prosimy podać: imię nazwisko, charakter uczestnictwa (czynny, bierny) oraz nazwę uczelni.

Ostateczny termin zgłaszania prac upływa: 22.11.2015 dla uczestników czynnych i biernych


Poniżej znajduje się formularze: osobno dla uczestników czynnych i biernych. Zapraszamy do zapisywania się!
Formularz dla uczestników czynnych:
Formularz dla uczestników biernych: