Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

SYMPOZJUM:

Termin zgłaszania uczestnictwa dla uczestników biernych i czynnych upływa o godz. 23:59 dnia 22.11.2015

Za udział w Sympozjum jest pobierana opłata w wysokości 25 złotych od uczestników czynnych oraz 15 złotych od uczestników biernych. Opłatę konferencyjną należy uiścić na podane konto Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 22.11.2015 r.

Dane do przelewu:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

ING Bank Śląski S.A. o/Katowice

40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

Z dopiskiem „Diagnostyczne Zagłębie Nauki”, dodatkowo w tytule prosimy podać: imię nazwisko, charakter uczestnictwa (czynny, bierny) oraz nazwę uczelni.


Wygłoszenie doniesienia ustnego w formie prezentacji multimedialnej:
7 minut na prezentację + 3 minuty na dyskusję

Wygłoszenie doniesienia plakatowego w formie elektroczniej:
3 minut na prezentację + 2 minuty na dyskusję

Do dyspozycji autorów będzie rzutnik multimedialny. Prezentacje oraz plakaty powinny być zapisane na płycie CD-R bądź na pen-drive w programie Power Point (wersja 1997-2003). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność oprogramowania.