Nowy Kampus Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Budynek główny


 Sala audytoryjna


Wnętrze


Celem rozbudowy było stworzenie kompleksu obiektów dydaktycznych na potrzeby Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach