Współautorzy

W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony informujemy, iż w przypadku, gdy praca ma więcej niż jednego autora, jedynie pierwszy autor pracy, który wygłosi pracę podczas obrad Sympozjum Naukowego jest zobowiązany do rejestracji jako uczestnik czynny oraz uiszczenia opłaty w wysokości 45 złotych. Pozostali współautorzy pracy jeżeli również wyrażają chęć aktywnego uczestnictwa w obradach Sympozjum, proszeni są o rejestrację jako uczestnicy bierni i opłatę w wysokości 15 złotych.