I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, chcielibyśmy gorąco zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Laboratoryjnej (I OKNSML), która odbędzie się w dniach 14-15 października b.r. w budynku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu. Wydarzenie powiązane jest z uroczystym otwarciem nowych budynków Kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
W ramach I OKNSML planowane są:

 

Sympozjum Naukowe (dzień pierwszy) w postaci sesji interdyscyplinarnej o tematyce: „Biologia molekularna i genetyka w medycynie laboratoryjnej”. Podczas Sympozjum odbędzie się Konkurs Studenckich Prac Naukowych w formie doniesień ustnych oraz plakatowych. Ponadto uczestnicy będą mieć okazję wysłuchać wykładów poprowadzonych przez szanowanych w świecie nauki pracowników i wykładowców Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Najlepsze prace studentów zostaną nagrodzone decyzją Jury. Celem Konferencji jest podkreślenie znacznego postępu, który obserwujemy w diagnostyce laboratoryjnej.

 

Debata Delegatów (dzień drugi) organizacji studenckich zrzeszających studentów kierunku analityka medyczna w Polsce. Podczas Debaty odbędzie się podsumowanie bieżącej działalności poszczególnych organizacji studenckich oraz dyskusja na temat obecnych problemów dotyczących diagnostyki laboratoryjnej.

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w I OKSML. Regulamin, zasady uczestnictwa w Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w zakładce Konferencja.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny