Konkurs Studenckich Prac Naukowych - wyniki

Wszystkie przedstawione prace cechowały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym.

W kategorii doniesień ustnych zwyciężyli:

  • I miejsce za pracę pt.: „Ustalenie poziomów ekspresji genu ABCB1 w bioptatach błony śluzowej pochodzących od pacjentów z chorobą wrzodową żołądka”, którą przedstawił Pan Adrian Krygier reprezentujący Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  • II miejsce za pracę pt.: „Ocena polimorfizmów genu ABCB1 (MDR1) kodującego białko oporności wielolekowej P-gp u osób chorych na depresję”, którą przedstawił Pan Jakub Rutkowski reprezentujący Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  • III miejsce za pracę pt.: „Ocena ilościowa wybranych endogennych ligandów receptorów TLR (DAMP), obecnych w wysiękach opłucnowych w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuc”, którą przedstawiła Pani Małgorzata Łagiedo reprezentująca Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
  • Wyróżnienie za pracę pt.: „Badanie efektów cytostatycznych/cytotoksycznych działania kompleksów nowych pochodnych kumaryny z miedzią (II)”, którą wygłosiła Pani Agnieszka Czajkowska reprezentująca Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W kategorii doniesień plakatowych zwyciężyli:

  • I miejsce za pracę pt.: „Porównanie odpowiedzi systemowej pro- i przeciw- zapalnej u chorych z niewydolnością serca o podłożu rozstrzeniowym a niedokrwiennym”, którą wygłosił Pan Marek Andryszczyk reprezentujący Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.
  • Wyróżnienie za pracę pt.: „Wpływ resweratrolu na inwazyjność komórek glejaka wielopostaciowego linii T98G z wyciszonym genem PI3KCA”, którą wygłosiła Pani Marta Pacholewicz reprezentująca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
  • Wyróżnienie za pracę pt.: „Genetyczne uwarunkowania uzależnienia od tytoniu”, którą wygłosiła Pani Aleksandra Bartoń reprezentująca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Konkursu!

[Przesłano przez: Administrator]

Debata

Chcesz wziąć udział w dyskusji na temat problemów związanych z kierunkiem analityka medyczna oraz zawodem diagnosty laboratoryjnego? Zarejestruj swój udział w Debacie i spotkaj się z nami 15 października w Sosnowcu. Rejestracja otwarta do końca tygodnia!

debataAby zarejestrować swój udział w Debacie uzupełnij formularz znajdujący się tu.

[Przesłano przez: Administrator]

Wycieczka do Tyskiego Browarium

Drodzy członkowie Śląskiej Medycyny Laboratoryjnej, Organizacji studenckiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z okazji I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej, której jesteśmy organizatorami, mamy dla Was Tyskie-Browariumniespodziankę - wycieczkę do Tyskiego Browarium! Jest to świetna okazja do wspólnego zwiedzania, integracji członków naszego stowarzyszenia oraz degustacji piwa. Wyjazd w poniedziałek 14.10.2013 ok. godziny 17.00 jest całkowicie darmowy (obejmuje przejazd autokarem z i do Sosnowca, 1.5 godz. zwiedzania z degustacją). Zwiedzanie rozpoczynamy o godzinie 18:00! Jeśli chcesz pojechać razem z nami, kliknij tu i zgłoś się!

Ilość miejsc ograniczona, kto pierwszy ten lepszy!

[Przesłano przez: Administrator]

Expo Silesia

W dniu 24 października br. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej EXPO SILESIA w Sosnowcu odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, PTDLna którym Pani dr Mirosława Nowacka wygłosi wykład na temat nowych możliwości wykorzystania troponin w diagnostyce kardiologicznej.

Niniejszym serdecznie zapraszamy na w/w zebranie studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM. Uczestnicy zebrania będą mieli także możliwość bezpłatnego wstępu na odbywające się tego dnia w Expo Silesia targi ExpoLab objęte honorowym patronatem Oddziału PTDL w Katowicach. Swoją obecnością zaszczyci nas Pani Prezes KRDL Elżbieta Puacz. Liczymy na Wasz udział!

[Przesłano przez: Administrator]