Akcja krwiodawstwa w Sosnowcu!

Śląska Medycyna Laboratoryjna wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zapraszają dnia 15 maja bieżącego roku w godzinach 10:00 - 15:00 do oddania krwi. Krwiobus będzie czekał na ochotników przed budynkiem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej przy ulicy Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu. 

Studenci, którzy oddadzą krew otrzymają zwolnienie z zajęć tego dnia. 
Każdy z nas może zostać honorowym krwiodawcą!


[Przesłano przez: Administ
rator]