Przedłużenie terminu rejestracji!

Ze względu na duże zainteresowanie osób, które chciały wziąć udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Laboratoryjnej „Diagnostyczne Zagłębie Nauki” przedłużamy termin rejestracji uczestników, a tym samym nadsyłania streszczeń i wnoszenia opłat do dnia 30 listopada 2015 roku, do godziny 23:59:59 Do zobaczenia w Sosnowcu !

Formularz zgłoszeniowy!

Poniżej znajduje się link do formularza zgloszeniowego na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Laboratoryjnej "Diagnostyczne Zagłębie Nauki" w Sosnowcu!
Koszt:
uczestnicy bierni - 15zł
uczestnicy czynni - 25zł
Prosimy o przelew odpowiedniej kwoty na konto:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
40 1050 1214 1000 0007 0000 9103
Nazwa i adres odbiorcy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
Z dopiskiem „Diagnostyczne Zagłębie Nauki”, dodatkowo w tytule prosimy podać: imię nazwisko, charakter uczestnictwa (czynny, bierny) oraz nazwę uczelni.

Ostateczny termin zgłaszania prac upływa: 22.11.2015 dla uczestników czynnych i biernych


Poniżej znajduje się formularze: osobno dla uczestników czynnych i biernych. Zapraszamy do zapisywania się!
Formularz dla uczestników czynnych:
Formularz dla uczestników biernych:

Nowy Zarząd SML

Witamy! Przepraszamy za dość długą nieobecność na stronie i jednocześnie chcielibyśmy przedstawić Wam nowy Zarząd SML na rok 2015-2016!
Prezydium:
Prezes - Krystian Jakubczak III rok
Wiceprezes - Patrycja Janus V rok
Sekretarz - Anna Hołda V rok
Skarbnik - Magdalena Mosion V rok
Rada Studencka:
II rok - Anna Przygodzka
III rok - Tomasz Zawiła
IV rok - Patrycja Królewska
V rok - Marlena Liput
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

Nowy Zarząd SML

Z przyjemnością informujemy, że został wybrany nowy Zarząd SML w kadencji na rok akademicki 2013/2014!
Prezydium:
Prezes - Adrian Miara V rok
Wiceprezes - Maria Tyrna IV rok
Sekretarz - Aleksandra Bierska IV rok
Skarbnik - Bartosz Starzec III rok
Rada Studencka:
I rok - Krystian Jakubczak
II rok - Emilia Gutkowska
III rok - Marlena Liput
IV rok - Ewa Pach
V rok - Małgorzata Wieczorek
Serdecznie gratulujemy!


[Przesłano przez: Administrator]

Wybory

Członkowie SML!!!

Nadszedł czas zmian…
Prawie rok działalności Zarządu upłynął jak jeden dzień i teraz stajemy przed wyborem nowego Zarządu!
To zadanie dla Was, to Wy macie głos, w związku z czym chcemy zaprosić Was do stawienia się podczas Walnego Zgromadzenia Członków Śląskiej Medyny Laboratoryjnej.
Celem spotkania będzie podsumowanie dotychczasowej działalności Śląskiej Medycyny Laboratoryjnej i wybór nowych władz- osób, które będą przez najbliższy rok Waszymi reprezentantami w dialogu z Władzami Dziekańskimi, Nauczycielami i innymi organami/instytucjami ważnymi punktu widzenia diagnostyki/medycyny laboratoryjnej.

Zapraszamy studentów wszystkich lat analityki medycznej do sali wykładowej nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 4, w czwartek 07.11.2013 r. o godzinie 11:00.

Pamiętajcie, że prawo głosu ma każdy zapisany do SML student kierunku analityka medyczna naszego Wydziału. Podczas Walnego Zgromadzenia będzie możliwość wypełnienia deklaracji członkowskiej (dla studentów I roku i tych, którzy do tej pory tego nie zrobili) i tym samym stania się pełnoprawnym członkiem Organizacji.

Mając na uwadze fakt, że nie wszyscy tego dnia mogą być obecni na zebraniu, co wynika z planu zajęć, bardzo prosimy każdego przedstawiciela Rady Studenckiej o wyłonienie ze swojego roku kandydatów, którzy są chętni aby wejść w skład nowej Rady Studenckiej, a także kandydatów do pełnienia funkcji w Prezydium Zarządu- Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

Liczymy na Was,
Zarząd SML

[Przesłano przez: Administrator]